Pojazdy zabytkowe

‘’Żółte tablice” to nie tylko prestiż ale i preferencyjne ubezpieczenie OC oraz ,,dożywotnie,, badanie techniczne.

Ponadto pojazd zabytkowy zwolniony jest z opłat akcyzowych i celnych w przypadku indywidualnego importu.
 
Pojazd zabytkowy powinien spełniać poniższe kryteria:

  • mieć co najmniej 30 lat,
  • być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
  • posiadać minimum 75 % zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły)

W wyjątkowych sytuacjach pojazd może zostać zarejestrowany jako zabytkowy nawet przed upływem kryterium 30 lat z uwagi na swoje unikalne rozwiązania lub gdy jest związany z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub osobistościami publicznymi.

W ramach usługi wykonuję:

  •  „białą kartę” niezbędną do wpisu pojazdu do ewidencji ruchomych zabytków techniki,
  • wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi,
  • opinię techniczną stanowiącą podstawę do „dożywotniego” przeglądu na okręgowej stacji kontroli pojazdów,
  • wniosek o włączenie pojazdu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.