Wyceny

Jako rzeczoznawca techniki motoryzacyjnej oferuję profesjonalne wykonanie kalkulacji kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w programie Audatex lub Eurotax oraz wycen wartości pojazdu w programie Info-Ekspert dla osób fizycznych, komisów samochodowych, warsztatów, firm użytkujących pojazdy flotowe, towarzystw ubezpieczeniowych i innych.

Wykonuję niezależne wyceny pojazdów do urzędów celno-skarbowych związanych z zapłatą należnego podatku akcyzowego (razem z opinią techniczną i fotograficzną).

Niezależna wycena pozwala dochodzić skutecznie swoich praw w przypadku niedopłat ze strony firmy ubezpieczeniowej.

Kalkulację wykonuję na podstawie: 

  • sporządzonej przeze mnie osobiście oceny technicznej,
  • kosztorysu lub dokumentacji fotograficznej przesłanej przez Klienta (proszę o przesyłanie na adres e- mailowy: rzeczoznawca.ostalczyk@gmail.com