Opinie techniczne


Czy zdarzyło się ze mechanik źle wykonał swoją usługę?

  • Przysługuje ci prawo dochodzenia zadośćuczynienia za źle wykonaną usługę lub całkowitego usunięcia usterki (opinia techniczna dot. zakresu i kosztów naprawy)

Czy kupiłeś auto z wadą ukryta? 

  • Przysługuje ci prawo do zwrotu pojazdu , usunięcia wady ukrytej przez byłego właściciela bądź zwrotu kosztów jego naprawy ( opinia dot. zakresu uszkodzeń pojazdu)

Czy masz jakieś nieścisłości w dokumentacji pojazdu i trudno ci je zarejestrować?

  • Niezgadzająca się liczba miejsc, ustalanie danych technicznych pojazdów  np.masy pojazdu lub przyczepy,nr nadwozia,roku produkcji itd ( opinia dot.ustalenia parametrów technicznych pojazdu)